Blog: De accountant is te duur

foto blog accountant te duur

De accountant is te duur

Dit is wat ik vaak te horen krijgen als ik bij agrarische ondernemers aan tafel zit. Nu ben ik zelf ook accountant en zult u een mooi verhaal verwachten waarom dat niet zo dit is. Dat doe ik dus niet want ik ben het wel eens met deze ondernemers. En ik ga u vertellen waarom.

Een jaarrekening is in veel gevallen niet nodig

Bij bijna elke agrarisch ondernemers valt er jaarlijks wel een dik boekwerk op de mat of als u bij een duurzaam accountantskantoor zit via de digitale weg.  In vele gevallen is dit ook nog eens ruim na afloop van het boekjaar en doet u er na die tijd niets meer mee.

Wat veel ondernemers echter niet weten is dat een jaarrekening in veel gevallen niet nodig is.  Eenmanszaken, maatschappen en vof´s hebben geen wettelijke verplichting voor het maken van een jaarrekening. In enkele gevallen is het opgenomen in een maatschaps- of vof-akte maar deze zijn in overleg aan te passen. Voor BV´s geldt wel een wettelijke verplichting maar kunnen in veel gevallen gebruik maken van de micro-entiteiten regeling.

Voor wie is de jaarrekening dan wel nodig? Veel ondernemers doen er zelf niets mee, de belastingdienst krijgt de cijfers alleen digitaal via de zogenaamde winstaangifte. Hier kunt u ook een balans en winst- en verliesrekening uitdraaien voor uw eigen dossier maar is niet meer dan drie A4-tjes. Dan blijft bij de meeste agrarische ondernemers de bank over als degene die een jaarrekening gebruikt. Overigens is dat straks ook verleden tijd want dan moet alles ook digitaal aangeleverd worden en wordt het een vergelijkbare situatie als bij de belastingdienst. Tot nu wordt de jaarrekening gebruikt om gegevens over te kloppen in de systemen van de bank.

Geen jaarrekening meer maar een uitgewerkte kolommenbalans of een uitdraai uit een belastingaangiftepakket is voldoende. Dat scheelt al weer in de kosten.

De samenstellingsverklaring is niet verplicht

Als u de jaarrekening laat verwerken bij een accountskantoor zit er vaak een samenstellingsverklaring bij. Volgens de verklaring van de accountant staat deze voor kwaliteit, echter heeft deze geen wettelijke bescherming, wat betekent dat een administratiekantoor of boekhouder deze verklaring ook mag afgeven. Daarnaast moet u nog vaak achteraf een verklaring tekenen dat u verantwoordelijk bent voor de cijfers die in de jaarrekening staan. Uiteraard moet elke jaarrekening voldoen aan de wet en fiscale regelgeving maar hiervoor is geen samenstellingsverklaring nodig maar een kantoor die zich aan de regels houdt. Daarnaast heb ik via verschillende partijen gehoord dat banken eigenlijk niets doen met een samenstellingsverklaring maar alleen geïnteresseerd zijn in de definitieve cijfers en het vertrouwen wat ze in u als ondernemer hebben. Uiteraard hebben ze wel graag dat u een jaarrekening laat maken bij een betrouwbare club. Maar ook bij banken zie je een verschuiving naar meer aandacht voor het ondernemerschap. Beschikt u over actuele financiële informatie, hebt u zicht op uw kostprijs, hoe staat het met uw liquiditeit, hoe doet u het als ondernemer?

Ook voor de samenstellingsverklaring moeten wel extra werkzaamheden gedaan worden die nu lijkt in de meeste gevallen overbodig zijn. Kortom, kijk eerst wat u als ondernemer nodig heeft als het om de jaarrekening gaat.

Hoe kom ik dan aan mijn informatie?

Wat moet u als agrarisch ondernemer dan wel? In een onstabiele markt is het belangrijk dat u actueel inzicht heeft in uw opbrengsten, kostprijs en liquiditeit. Daarom kunt u uw geld wat u nu kwijt bent aan uw accountant naar mijn mening beter investeren in goede financiële software en regelmatige begeleiding bij deze cijfers met iemand die kennis heeft van de agrarische sector. Deze geven u meer actueel inzicht en kunt u als agrarisch ondernemer direct met uw bank sparren over actuele zaken in plaats dat deze achteraf nog opgesteld moeten worden. U laat hierdoor meer uw ondernemende vaardigheden zien wat het vertrouwen met uw bank zal vergroten.  Daarnaast geeft het voor u als ondernemer veel meer rust en kunt u sneller zien wat het financiële effect is op de door u gekozen strategie. Uw accountant kunt u dan beter inschakelen voor de verwerking en controle op de juistheid van de cijfers en als vertrouwenspersoon, een sparringpartner voor u als ondernemer.  Een jaarrekening kan dan beperkt blijven tot het noodzakelijke omdat deze voor u en de bank geen verrassingen meer kent. De accountant is dan niet meer duur maar levert  toegevoegde waarde. Technisch is het al mogelijk, de zet is aan u!