Bedrijven verbeteren met een holistische aanpak

Foto ijsberg

Hoe maak je bedrijven en organisaties gezonder?

Hoe kan het dat ruim 70% van de fusies gewoon mislukken? Waarom verlopen veranderprocessen zo moeizaam? Waarom doet het ene bedrijf het beter dan een ander terwijl ze dezelfde producten of diensten leveren. Waarom is het grootste deel van het succes van een bedrijf afhankelijk van de cultuur in plaats de structuur en hoe zie die cultuur er nu uit?

Vragen die me nieuwsgierig maken. Ik ben daarom maar een eigen onderzoek gestart. Zelf ontdekken hoe dit komt. Ik ben veel artikelen gaan lezen over filosofie, psychologie, management en theologie en verbanden te leggen met bedrijfskunde en accountancy.  Verder heb ik goed geobserveerd en gekeken waar het verschil zit tussen slechte presterende en succesvolle bedrijven. Ik heb daarbij verbanden gemaakt en uitgewerkt in onderstaand schema.

Met onderstaand schema kun je elke structuur en cultuur van de onderneming in beeld brengen. Het is in feite de identiteit van elk bedrijf. Ik heb daarom ook maar de vergelijking gemaakt met het menselijke lichaam.  Een bedrijf wordt in juridisch term ook vaak een lichaam genoemd.

Schema id bedrijf

Er valt hier heel veel over te vertellen en ik wil niet meteen alles prijsgeven maar het werkt vaak het beste met een aantal voorbeelden.

Wat je bij overnames vaak ziet is dat overdracht van het zichtbare zoals processen, voorraden,  personeel en productiemiddelen wel goed verloopt. Het gaat vaak fout bij het minder zichtbare zoals:

–          De historie van de bedrijven worden te snel op zij gezet. Bij een overname zie je vaak dat deze historie er op eens niet meer toe doet. Dat is eigenlijk wel raar. Stel je voor dat je samen met je partner samen een huishouding gaat vormen en je afstamming moet verloochenen. Samen een nieuwe huishouding vormen vraagt tijd.

–          Verschil in kennis en ervaring is vaak ook funest voor een overname of fusie. Er wordt dan minachtend gesproken over een bepaalde vestiging waar het kennisniveau of ervaring minder is.  Samenwerking tussen vestigingen is dan ook ver te zoeken en klanten ervaren deze verschillen dan ook.  Belangrijk is om deze kennis en ervaring op de diverse kantoren op gelijk niveau te krijgen.

–          Ieder bedrijf heeft zijn eigen normen en waarden. Als deze overruled worden door de overnemende partij dan is dit wachten op problemen. Wat zijn de normen en waarden van ieders organisatie. Probeer gelijke normen en waarden te vinden zonder die van andere meteen overboord te gooien. Neem de tijd om hierover in gesprek te gaan en geleidelijk tot gezamenlijke normen en waarden te komen.

–          Bepaalde gebeurtenissen kunnen ook invloed hebben op een succesvolle overname. Ik ken een situatie waarbij de overnemende partij een slechte naam had in een bepaalde regio vanwege een bepaalde gebeurtenis die ik verder niet ga noemen. Je kunt verwachten dat dit tot problemen gaat leiden.

–          Er wordt niet voldoende tijd genomen om vertrouwen te winnen bij klanten en medewerkers. Als je iemands vertrouwen wil winnen zal je daar aandacht aan moeten besteden en je moeten verdiepen in je klanten en medewerkers en ze de mogelijkheid geven aan jou te wennen. Dit kost vooral een investering in tijd.

–          Ieder bedrijf heeft een bepaald toekomstbeeld, een droom, en dit geldt ook voor de medewerkers op de betreffende vestiging. Deze droom kan behoorlijk in duigen vallen door een overname bijvoorbeeld door sluiten van vestigingen en verplaatsen van medewerkers.

–          Het laatste wat ik wil noemen is dat bij een overname er niet meteen wederzijdse liefde is die bestaat uit verbondenheid, van betekening kunnen zijn, waardering en gezien worden. Als medewerkers meteen te horen krijgen dat ze dingen beter moeten doen dan is het wachten op vertrek.

Daarnaast zie ik dat succesvolle bedrijven op het onderdeel ‘Hart’ beter scoren dan andere bedrijven. Ik wil Apple hier als voorbeeld nemen maar er zijn er meer te noemen. Apple zet hoog in op betrouwbaarheid van hun product. Dit doen ze door bijvoorbeeld een strakke selectie op applicaties en de mogelijkheid instellingen op hun producten aan te passen.  Ook weet Apple klanten een sterke droom mee te geven voor de toekomst. Dat zie je hoe ze elk jaar hun nieuwe producten presenteren. Verwachtingsvol wordt uitgekeken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Daarnaast weet Apple zijn klanten met verbondenheid en geliefd zijn meer te laten betalen voor hun producten.  Dat zie je doordat Apple de klant voorop zet. Denk hierbij aan het niet prijsgeven van de beveiligingscode aan de FBI maar ik herinner me ook de beelden hoe klanten ontvangen werden in de winkels van Apple bij de koop van een nieuw product. Ze werden al applaudisserend binnen gehaald. Apple-gebruikers voelen zich verbonden met het product en met elkaar.

Ik ben van mening dat als ieder bedrijf aandacht besteed aan al deze onderdelen ze een sterkere identiteit krijgen en hierdoor gezonder zullen worden. Ze zijn hierdoor zichtbaarder voor hun omgeving, medewerkers zullen met meer plezier werken en uiteindelijk beter presteren.

In de medische wereld is er al langer aandacht voor een holistische aanpak van de gezondheid bij mensen. Zo wordt bijvoorbeeld muziek, lekker eten en natuur gebruikt om de gevoelens van patiënten te beïnvloeden zodat ze sneller lichamelijk herstellen. Er zijn zelfs al huisartsen die hierin gespecialiseerd zijn waarbij naast de lichamelijke klachten ook gekeken wordt naar de psychische gesteldheid.

Vaak zie ik dat onderdelen ook uit balans zijn. Je kunt bijvoorbeeld door een te strak debiteurenbeleid het vertrouwen van je afnemers schaden. Je bent dan erg lean bezig op de processen maar klanten daardoor toch kwijtraken.

Maar alle onderdelen zullen wel gevoed moeten worden. Net als er in een productieproces  grondstoffen nodig zullen andere onderdelen ook gevoed moeten worden om te komen tot een mooi eindproduct. Ik wil bedrijven graag helpen hoe ze dat moeten doen en daarnaast ook wat de negatieve uitwerkingen zijn van bepaalde onderdelen. Mijn droom is om de eerste accountant (financiële huisarts) te zijn die bedrijven en organisaties met een holistische aanpak gezonder maakt. Mocht je interesse hebben in mijn theorie stuur mij dan maar eens een bericht via LinkedIn.