Financiële rapportages

Financiën

Seizoenresultaten of ronde-resultaten
Een seizoenresultaat of ronde-resultaat die beter aansluit bij uw productieproces geeft vaak meer inzicht in het daadwerkelijk behaalde resultaat dan via een kalenderjaar. Deze kunnen daarbij veel meer inzicht geven in uw daadwerkelijke behaalde resultaat.

Kostprijsberekening
Inzicht in uw kostprijs geeft meer inzicht in uw bedrijfsvoering. Hoe verhoudt zich de kostprijs ten opzichte van de opbrengstprijs.  Hoe verhoudt zicht de kostprijs ten opzichte van benchmark en/of de KWIN.

Begrotingen en (liquiditeits)prognoses
Heb je investeringsplanningen of zijn er (liquiditeits)prognoses nodig voor de bank. Een begroting of prognose geeft duidelijkheid vooraf en voorkomt dat u slechter uit bent dan de situatie daarvoor.  Graag rekent Advisie-Agro voor u uit of uw plannen haalbaar zijn.

Financieringsaanvraag
De financieringsaanvraag gaat soms verder gaan dan alleen de bank. Advisie-Agro kijkt met u mee naar de mogelijkheden van financieren en investeringssubsidie en ondersteunt u met de aanvraag. Dit vergroot de slagingskans bij een financieringsaanvraag.

Second opinion
Mogelijk heeft u geen vertrouwen in het advies van uw huidige accountant en wilt u iemand die hier vanuit zijn specialistische kennis van de agrarische sector nog eens naar wilt laten kijken dan bij u bij Advisie-Agro aan een goed adres.

Jaarrekeningen
Eenmanszaken en samenwerkingsverbanden kennen vaak geen verplichting voor het maken van een jaarrekening. Daarnaast kunnen kleine BV’s gebruik maken van eenvoudige regels. Gebruikt u de jaarrekening alleen voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting of ook voor bank. Mogelijk betaald u wel teveel voor een jaarrekening of voldoet deze niet aan de eisen waar u deze voor wilt gebruiken.  Misschien heeft u meer aan een geconsolideerde jaarrekening of een jaarrekening op basis van commerciële grondslagen. Advisie-Agro weet wanneer welke jaarrekening nodig is.

Automatisering
Automatisering is niet meer weg te denken uit deze tijd.  Daarbij is er ook een overvloed aan aanbieders en mogelijkheden. Advisie-Agro denkt met u mee en zoekt het voor u uit en geeft u een gedegen advies.

Procesverbetering op basis van lean-beginsel
Lean in een nog onbekend begrip in de landbouw maar wordt wereldwijd al veel toegepast in diverse branches. Deze  methodiek leidt tot verbetering van het bedrijfsresultaat, lagere kosten en meer tevreden afnemers. Het principe draait om drie basisbeginsels namelijk Marktgerichtheid en daarmee kwaliteit, optimalisatie van de processen en het lerend vermogen van de organisatie.