Management ondersteuning

Management

Persoonlijkheidsscan
Iedere medewerker heeft zijn persoonlijke kwaliteiten maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Daarnaast zie je vaak onderlinge irritaties binnen een organisatie omdat ieder persoon weer anders is. Met de persoonlijkheidsscan krijgt u beter in beeld in wie u werkelijk bent en wat voor medewerkers u in dienst heeft. Hierdoor zal de onderlinge samenwerking beter verlopen.

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsstructuur
Bij samenwerkingsverbanden gaat het verder dan alleen een contract. Wat is de gezamenlijke visie, hoe wordt de communicatie geregeld, vindt er gestructureerd overleg plaats en welke informatie is er periodiek nodig. Advisie-Agro kan een centrale rol betekenen in het samenwerkingsverband door de jaarrond begeleiding.

Lean en de 7 verspillingen

Bedrijfsprocessen zijn belangrijk om een onderneming goed te runnen. Met de basis van lean en de 7 verspillingen krijg je inzicht hoe je deze processen efficiënter en meer marktgericht kan laten verlopen.

Functionerings- en sollicitatiegesprekken
Heeft u voor het eerst personeel in dienst dan is het belangrijk je medewerkers betrokken te houden bij de organisatie. Weet je niet hoe je zo iets opzet dan kan Advisie-Agro hier bij helpen.

Mediation
Bent u in een conflict beland en wilt u lange procedures en hoge kosten voorkomen. Bij de bereidheid samen er uit te komen en enigszins gezamenlijke belangen dan kan Advisie-Agro u hierbij helpen. Als bruggenbouwer en onafhankelijk adviseur kunnen we u helpen zoeken naar een oplossing.