Samenwerkingen

Samenwerking is de kracht voor verbrede kennis en ondersteuning. MidOost agrospecialisten is een samenwerkingsverband van bedrijven in met name het agrarisch advies. Elk individu brengt zijn of haar eigen kennis, kunde en eigenschappen in, waardoor we gezamenlijk meerwaarde kunnen leveren aan onze klanten. MidOost staat met name voor de locaties waar wij gevestigd zijn, werkzaamheden spreiden zich echter over een groter gebied uit.

Advisie-Agro is aangesloten bij MidOost Agrospecialisten. Bezoek hier de website van MidOost Agrospecialisten

 

Elke onderneming topfit. Op een eerlijke en eenvoudige manier. Dat is de ambitie van MKBTR. Veel ondernemers worstelen met hun strategie en bedrijfsvoering. Ze krijgen hun administratie niet op orde, signaleren knelpunten in de organisatie of vragen zich af hoe zij hun medewerkers beter kunnen motiveren. Of ze missen fiscale kansen. Advies hierover is vaak complex en duur gemaakt. Wij geloven dat het anders en beter kan. Door een integrale aanpak met vier pijlers: Strategie, Organisatie, Rapportages en Wet- en regelgeving. Topfit, ook op lange termijn. Daar helpen wij u bij.

Advisie-Agro werkt samen met MKBTR. Eenzelfde visie maar dan voor het MKB. Samenwerking houdt in dat we onderling werkzaamheden voor elkaar verrichten. Bezoek hier de website van MKBTR

 

Vanuit onze gezamenlijk passie voor de noot en de notenboom willen we de notenteelt in Nederland stimuleren. Daarnaast zien we een toenemende interesse en vraag naar professionele notenteelt in Nederland.

Om de notenteelt succesvol voor u te maken is een goede voorbereiding en begeleiding nootsaeckelijk.

Deze begeleiding van plant tot afzet kunnen wij u bieden. Wij beschikken over de kennis, ervaring en breed netwerk in de notenwereld.

Advisie-Agro zoekt met ondernemers naar nieuwe kansen. De notenteelt is daar één van. Samenwerken en elkaar aanvullen is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast wil Advisie-Agro op deze manier een stukje meehelpen aan verdere verduurzaming van de landbouw. Bezoek hier de website van de Nootsaeck-adviesgroep