Markt- en Productontwikkeling

Markt

Markontwikkelingsconcepten
Veel agrarische ondernemers zitten met te lage omzet door tegenvallende prijzen en een overaanbod in de markt.  Veel ondernemers zijn op zoek naar alternatieven. Het model marktontwikkelingsconcepten kan daarbij als hulpmiddel gebruikt worden om te zoeken naar alternatieven. Advisie-Agro kan daarbij meedenken.

SWOT analyse
Alles veranderd in een rap tempo om ons heen en veel agrarische ondernemers staan ook op een punt om keuzes te maken. Blijf ik doorgaan, moet ik groeien, afbouwen, alternatieven zoeken. Het model SWOT analyse kan u daarbij helpen om te inventariseren en keuzes te maken. Advisie-Agro helpt u daar graag bij.

Toegevoegde waarde model
Om succesvol te zijn op de markt is het van belang om te voorzien in de (latente) behoeften van je afnemers. Het model toegevoegde waarde laat je zien op welke onderdelen je verschil kunt maken.