Bedrijfsontwikkeling

Visie en Strategie

De schijf van vijf Scan
Agrarisch ondernemers hebben een vak geleerd en zijn vaak niet opgeleid voor ondernemer. Met deze scan leert u zien op welke onderdelen u goed scoort en op welke onderdelen minder. Dit geeft u een beeld waar u als ondernemer zich nog zou willen ontwikkelen. Deze scan kunt u gratis aanvragen. Geef uw e-mail en persoonsgegevens door, dan ontvangt u de test. Nadat de antwoorden retour zijn ontvangen ontvangt u de uitslag.

Ondernemingsplan
Veel banken beklagen zich over de slechte kwaliteit van de ondernemingsplannen. Een cijfermatige onderbouwing is vaak niet voldoende. Een goed ondernemingsplan is meer waarbij Advisie-Agro deze vult met de onderdelen van de ‘Schijf van Vijf’. Belangrijker nog is dat het uw verhaal is waarbij u zelf betrokken wordt. Dan gaat het voor u veel meer leven. Advisie-Agro heeft hiervoor een mooi concept gemaakt.

Persoonlijke ondernemersscan
Iedere ondernemer heeft zijn persoonlijke kwaliteiten maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Daarnaast zie je vaak onderlinge irritaties binnen een samenwerkingsverband omdat iedere ondernemer weer anders is. Met de ondernemersscan krijgt u beter in beeld of u bijvoorbeeld pionier, vakman of manager bent. Met de toelichting van Advisie-Agro wordt u als ondernemer sterker en zal de onderlinge samenwerking beter verlopen.

Bedrijfsbeëindiging of overdracht
Voor bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging is tijd nodig. In eerste plaats om persoonlijk afstand te nemen van uw bedrijf maar ook om het bedrijf overdraagbaar te maken. Daarnaast ook inzicht in de overdrachtsprijs, wat blijft er over na de overdracht, wat gaat er naar de belastingdienst en hoe communiceer ik dit met andere betrokkenen. Advisie-Agro heeft hiervoor een gestructureerde aanpak.

Bedrijfsverplaatsing
Het kan gebeuren dat u uw bedrijf moet verplaatsen of dat u er zelf voor kiest om op een andere locatie verder te gaan. Dan kunnen er onduidelijkheden ontstaan over de financiële haalbaarheid, de risico’s en de fiscus die om de hoek komt kijken. Advisie-Agro houdt voor u het overzicht.

SWOT analyse
Alles veranderd in een rap tempo om ons heen en veel agrarische ondernemers staan ook op een punt om keuzes te maken. Blijf ik doorgaan, moet ik groeien, afbouwen, alternatieven zoeken. Het model SWOT analyse kan u daarbij helpen om te inventariseren en keuzes te maken. Advisie-Agro helpt u daar graag bij.

Second opinion
Mogelijk heeft u geen vertrouwen in het advies van uw huidige accountant en wilt u iemand die hier vanuit zijn specialistische kennis van de agrarische sector nog eens naar wilt laten kijken dan bij u bij Advisie-Agro aan een goed adres.